Cílová skupina – okruh osob

Osoby od 27 let věku do 64 let s mentálním a kombinovaným postižením, které v důsledku snížené soběstačnosti v základních životních a osobních potřebách, potřebují částečnou nebo úplnou pomoc, nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby. Cílová skupina se vztahuje na osoby, které potřebují střední a vysokou míru podpory. Osobám ve věkové kategorii nad 64 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let.

Věková struktura:

  • dospělí 27-64 let

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR