Poskytované služby

Kapacita služby DOZP: 50 klientů

Zásady:

-        S klienty jednáme jako s dospělými lidmi, mají stejná práva jako všichni ostatní.

-        Podporujeme klienty v samostatnosti a nezávislosti, neděláme za klienty nic, co mohou zvládnout sami.

-        Klienty upozorňujeme na důsledky jejich chování, jednání a případná rizika

-        Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, službu poskytujeme dle potřeb konkrétního klienta

-        Poskytujeme klientům prostor, aby se mohli sami rozhodovat, a nevnucujeme jim své názory.


 

Poskytnutí ubytování

Klienti jsou ubytování v 25 dvoulůžkových pokojích. 13 pokojů v nové budově s vlastním sociálním zařízením. Zbylé pokoje mají společné sociální zařízení.

Vybavení pokojů – šatní skříň, lůžko, noční stolek, police, stůl a židle. Klientům je umožněno vybavení pokojů vlastním nábytkem a doplňky. Sociální zařízení je tvořeno sprchovým koutem nebo vanou a toaletou vždy pro dva pokoje. Klienti mohou na pokojích připojit TV. Pokoje jsou přizpůsobovány dle potřeb klientů. Klienti mají od svých pokojů vlastní klíče a mohou si je uzamknout.

Klienti mají možnost uložit potraviny do chladniček, ohřát stravu v mikrovlnné troubě nebo uvařit teplé nápoje pomocí varné konve.

Součástí služby ubytování je úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla a energie.


 

Zajištění stravy

 

Strava je zajištěna vlastní kuchyní. Zajišťujeme celodenní stravu a celodenní pitný režim, klienti mají nápoje k dispozici na svých odděleních a dále při podávání jídla v centrální jídelně. Podávaná strava je konzultována s výživovým poradcem.

Strava je podávána v centrální jídelně a v časech dle jednotlivých skupin stanovených v dalších vnitřních předpisech zařízení. 


 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Klientům je poskytována komplexní celodenní péče dle individuální potřeby klientů. Pomoc nebo podporu zajišťují pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry v nepřetržitém provozu. Jedná se zejména o dopomoc při oblékání, svlékání, aktivním pohybu, pomoc při přesunu na lůžko a vozík, pomoc při podávání jídla a pití, hygienická péče, vše podle individuálních možností a schopností klientů. V zařízení se pracuje dle konceptu Bazální stimulace.


Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

Klienti provádí hygienu ve vlastním sociálním zařízení na pokoji (sprchový kout), kde jim v případě potřeby poskytují podporu nebo pomoc pracovníci v sociálních službách.

Ke koupání klientů, kteří nemají vlastní sociální zařízení na pokoji, slouží tzv. „centrální“ koupelny. Jedná se zejména o dopomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.


 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Každý klient je dle svých individuálních možností zařazován do aktivizačních činností, které si vybírá dle svého přání. Služba plánuje takové činnosti, jejichž výsledkem je větší nezávislost na službě a vyšší míra samostatnosti. Zvolené aktivizační činnosti jsou v souladu se stanovenými cíli služby, vymezeným okruhem osob a v souladu s tzv. individuálním plánem klienta.

Služba informuje klienta o nabídce veřejných služeb, které jsou dostupné v blízkém okolí. K vyhledávání vhodných lokalit a akcí je využíván internet a nabídky dalších organizací. Je zpracován roční plán akcí, se kterým jsou klienti seznámeni. V případě potřeby zařízení zajistí klientovi doprovod nebo dopravu.

Klienti, kteří již ukončili povinnou školní docházku jsou zapojeni do vzdělávacích aktivit v rámci domova. Vzdělávání je zaměřeno na udržování dosavadních znalostí a dovedností v oblasti trivia.


Sociálně terapeutické činnosti

 

Do socioterapeutické činnosti, stejně tak do rozvoje či udržení osobních a sociálních dovedností je zapojen sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry nebo fyzioterapeut. Služba nabízí aktivity terapeutického charakteru, sportovní aktivity, různé společenské aktivity apod. Dále mají možnost docházet na aktivity mimo zařízení.

-        Muzikoterapie.

-        Taneční kroužky.

-        Canisterapie.

-        Trénování paměti.

-        Socioterapeutická skupina.

-        Nákupy.

-        Finanční poradenství.

-        Nácvik psaní.

-        Procvičování jemné motoriky.

-        Zpracování přírodnin, různé výtvarné metody – arteterapie.

-        Cvičení paměti dlouhodobé a krátkodobé.

Pracovní terapie – klientůmje nabídnuta smysluplná práce v návaznosti na zdravotní stav, zájem a jejich individuální potřeby. Práce na zahradě, v kuchyni, prádelně, výtvarné aktivity a keramika. 


 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Podle individuálních požadavků klientů je do zajišťování výše uvedených služeb zapojen sociální pracovník a klíčoví pracovníci, případně zdravotničtí pracovníci. Jedná se např. pomoc a podpora při zajištění  jednání s úřady, vyřizování dokumentů na úřadech, jednání se soudem, odbornými lékaři apod.


Poskytování zdravotní a rehabilitační péče

Zdravotní péče je poskytována v ordinaci, v případě indispozice na pokoji klienta. Zdravotní péči poskytují pracovníci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Do Domova dochází praktický lékař jedenkrát týdně v pravidelné ordinační hodiny, dále pak podle potřeby a výzvy zdravotnického personálu, a dle potřeby a dohody specialisté (stomatolog, psycholog, psychiatr, apod.), kteří provádí vyšetření a zajištění prevence u lůžka. Klient má právo zvolit si svého vlastního lékaře.

Fyzioterapie – v domově se provádí fyzioterapie u klientů. Fyzioterapie probíhá na pokojí klientů nebo v hydroterapeutické vaně. Dále jsou tito klienti stimulováni k tělesným aktivitám, provádí se rehabilitace, probíhá uvolnění spazmů a kontraktur polohováním, a provádí pasivní cvičení horních končetin. S klienty se provádí skupinová cvičení k nápravě vadného držení těla, zlepšování rovnováhy a tělesné zdatnosti. 

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR