Poskytované služby

Kapacita služby DOZP: 50 klientů

Zásady:

-        S klienty jednáme jako s dospělými lidmi, mají stejná práva jako všichni ostatní.

-        Podporujeme klienty v samostatnosti a nezávislosti, neděláme za klienty nic, co mohou zvládnout sami.

-        Klienty upozorňujeme na důsledky jejich chování, jednání a případná rizika

-        Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, službu poskytujeme dle potřeb konkrétního klienta

-        Poskytujeme klientům prostor, aby se mohli sami rozhodovat, a nevnucujeme jim své názory.

Poskytnutí ubytování

Klienti jsou ubytování ve dvoulůžkových pokojích, některé pokoje v nové budově s vlastním sociálním zařízením.

Vybavení pokojů – šatní skříň, stropní světla, lůžko, noční stolek, police, stůl a židle. Klientům je umožněno vybavení pokojů vlastním nábytkem a doplňky. Sociální zařízení je tvořeno sprchovým koutem a toaletou. Pokoje ve staré budově mají společné sociální zařízení. Klienti mají možnost uložit potraviny do chladniček na jednotlivých odděleních, ohřát stravu v mikrovlnné troubě nebo uvařit teplé nápoje pomocí varné konve.

Součástí služby ubytování je úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla a energie.

Zajištění praní prádla: prádlo se pere v prádelně Domova

Zajištění úklidu pokojů a společných prostor

  • úklid je zajištěn prostřednictvím pomocného personálu

Zajištění stravy

Strava je zajištěna vlastní kuchyní. Strava je podávána v centrální jídelně a v časech dle jednotlivých oddělení stanovených v dalších vnitřních předpisech zařízení. Režim kuchyně kontroluje KHS.

Zajišťujeme celodenní stravu a celodenní pitný režim, klienti mají nápoje k dispozici na svých odděleních a dále při podávání jídla v centrální jídelně.


Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

V Domově je poskytována celodenní péče. Pomoc zajišťují pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry v nepřetržitém provozu. Jedná se zejména o dopomoc při oblékání, svlékání, aktivním pohybu, pomoc při přesunu na lůžko a vozík, pomoc při podávání jídla a pití, hygienická péče, vše podle individuálních možností a schopností klientů.


Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Ke koupání klientů, kteří potřebují bezbariérový přístup, slouží tzv. „centrální“ koupelny na jednotlivých odděleních se sprchovými lůžky nebo koupací židlí. Ostatní klienti se koupou ve vlastním sociálním zařízení na pokoji (sprchový kout), kde jim v případě potřeby poskytují podporu pracovníci v sociálních službách.


Zprostředkování kontaktu se společenským okolím

K podpoře a využívání běžně dostupných služeb (pokud nejsou součástí Domova) jsou nápomocni všichni pracovníci zařízení. Do aktivit směřujících k upevňování vztahů s rodinou, spolupráci s rodinou a dalších sociální začleňování do společnosti jsou zapojeni všichni pracovníci v přímé péči.


Sociálně terapeutické činnosti

Do socioterapeutické činnosti, stejně tak do rozvoje či udržení osobních a sociálních dovedností je zapojen sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry.

Pracovní terapie – klientůmje nabídnuta smysluplná práce v návaznosti na zdravotní stav, zájem a jejich individuální potřeby. Práce na zahradě, v kuchyni, prádelně, výtvarný kroužek a keramika.

Zaměstnávání - zařízení umožňuje klientům zapojení se do pracovního procesu na otevřeném trhu práce. Klienti mají možnost zapojit se do pracovního procesu v rámci zařízení.


Aktivizační činnosti

Do této činnosti jsou zapojeni všichni pracovníci.

Zájmové kroužky – Zájmové aktivity se odehrávají v zařízení v rámci volnočasových aktivit. Klienti mají možnost se zapojit do kroužků (např. hudebního, tanečního, aerobiku, sportovního, hasičského a výtvarných aktivit) Dále mají možnost docházet na kroužky mimo zařízení

Ostatní – Klienti mají dále možnost navštěvovat samostatně i ve skupině běžné instituce a využívat jejich služeb.

Zařízení informuje klienta o nabídce veřejných služeb, které jsou dostupné v blízkém okolí. K vyhledávání vhodných lokalit a akcí je využíván internet a nabídky dalších organizací. Je zpracován roční plán akcí, se kterým jsou klienti i zaměstnanci seznámeni. V případě potřeby zařízení zajistí klientovi doprovod nebo dopravu.

Zařízení nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti, jakými jsou škola, zaměstnavatel, zájmové kluby atd., s těmito institucemi naopak v případě potřeby zařízení spolupracuje, a tak vytváří příležitosti, aby je mohl klient využívat.


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Podle individuálních požadavků klientů je do zajišťování výše uvedených služeb zapojen sociální pracovník a klíčoví pracovníci, případně zdravotničtí pracovníci. Jedná se např. při jednání s úřady, soudem, lékaři apod.


Poskytování zdravotní péče

Zdravotní péče je poskytována v zařízení prostřednictvím všeobecné sestry. Zdravotní péči poskytuje personál, který má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Do Domova dochází praktický lékař, dále pak podle potřeby a výzvy zdravotnického personálu, dle potřeby a dohody specialisté (stomatolog, psycholog, psychiatr apod.), kteří provádí vyšetření a zajištění prevence u lůžka. Klient má právo zvolit si svého vlastního lékaře. Ordinace praktického lékaře probíhá v ordinaci. 

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR