Poslání a cíle

Poslání 

Domov poskytuje pobytovou službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou závislé na pomoci a podpoře jiné fyzické osoby. Těmto osobám poskytujeme potřebnou podporu a pomoc při naplňování svých individuálních potřeb a osobních cílů v jejich nepříznivé sociální situaci.


Cíle

  • podpora při realizování a dosahování cílů stanovených v individuálním plánu klienta i ve spolupráci s rodinou a jejich blízkými
  • klienti zvládnou podílet se na práci v domově, s cílem získání pracovních návyků
  • klienti si zvládnou stěžovat nebo vyslovit přání
  • klienti se bezpečně orientují v nejbližším okolí
  • klienti zvládají spolupráci s veřejnými službami a běžnou populací v rámci integrace
  • klienti zvládají za podpory nebo bez podpory sebeobsluhu
  • klienti umí za podpory nebo bez podpory využít smysluplně volný čas
  • klienti umí žít kvalitním způsobem života i ve vyšším věku

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR