Poskytované služby

Forma poskytování sociální služby

Ambulantní


 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Klienty vedeme k dodržování osobní hygieny, pracovník dohlíží, zda se klienti při příchodu do sociální služby převléknou do pracovních oděvů. Pracovník dohlíží na dodržování hygieny při mytí rukou během práce a jejím přerušení. Pracovník dohlíží i na řádné umytí po použití WC a po ukončení sociální služby v daném dni. Dále pracovník kontroluje převlečení do oděvů, ve kterých se dostavili do sociální služby. Každý klient má svou šatní skříňku, ve které odkládá své oblečení, osobní věci a hygienické potřeby, které si zde uschová. Pokud to klient nezvládá sám, pracovník dohlíží a dopomáhá, případně upozorňuje, pokud je potřeba pracovní oděv nebo ručník, měnit a prát. 


 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Klienti si mohou donést svéjídlo, nebo si připravit svačinu z donesených potravin. V případě že to klient sám nezvládne, pracovník dopomáhá klientům s přípravou jídla, nebo mu poradí. Pokud to klient nezvládne sám, pracovník pomáhá klientovi při návštěvě restaurace nebo bufetu v blízkosti pracoviště


 

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

Klienti jsou pracovníkem vedení k tomu, aby se vhodně oblékali do zaměstnání (dle ročního období), stejně tak do pracovního oděvu. Společně s pracovníkem se zaměří na čistotu oděvů. Pracovník seznámení klienta s bezpečností práce, kterou pracovník u klienta následně v průběhu sociální služby kontroluje. Pracovník před každou činností seznamuje klienty s pracovními postupy a návrhy výrobků. Klienti si postupně činnosti osvojí. Pokud to je klient schopen zvládnout sám, pracuje na výrobku samostatně, pod dohledem pracovníků. Klientům, kteří to sami nezvládnou, poradí, nebo dopomůže.

Klientům pracovník vyplní sociální službu smysluplnou činností, v délce které zvládnou dle svých schopností. Klienti si zde osvojí návyky potřebné pro případné pracovní uplatnění. Klienti jsou pracovníky vedeni k dodržování společenského chování při jednání se zákazníkem. Při prodeji výrobků a obsluze a také v případě placení zákazníkem.


 

Podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Činnost je rozdělena dle zájmů klientů do okruhů činností zaměřených na získávání potřebných dovedností pro uplatnění na trhu práce:

-        nácvik a výroba keramického zboží,

-        nácvik a výroba kreativních výrobků z různých materiálů,

-        nácvik a provádění zahradnických prací,

-        nácvik a provádění drobných kompletačních a rukodělných činností,

-        nácvik a provádění pracovních činností v potravinářství,

Klienti se naučí spolupracovat s ostatními lidmi. Klienti se budou přirozeně  rozvíjet v komunikaci mezi lidmi, s kterými během sociální služby přijdou do styku. Pracovník seznámí klienty s materiálem, se kterým budou pracovat a s tím jak se materiál uskladňuje. Dále s nářadím, které je potřebné při celém výrobním procesu výrobku a vysvětlí, k čemu slouží. 

 

 

Keramická dílna:

V Keramické dílně probíhá pracovní terapie a terapie umělecké.

V rámci pracovní terapie bude pracovník u klientů rozvíjet své motorické schopnosti, učí ho keramickým dovednostem, rytmu, práci ve skupině a vytvářejí si pracovní a sociální návyky vhodné pro budoucí zaměstnání a živobytí. V rámci pracovní terapie se naši klienti budou věnovat: 

-        Při výrobě keramického zboží se používají materiály jako je hlína, glazura, různé barvy. Hlína se válí a následně se vykrajuje či tvaruje na hrnčířském kruhu. Surový výrobek se může jakýkoliv způsobem ozdobit barvami či otisky sušinou, látkou atd.

-        Klient se pod vedením pracovníka učí vyrábět od ruční tvorby miniatur až po velké výrobky, točení na kruzích. Ke klientům má pracovník individuální přístup, nejprve ho učí různé metody, potom každý klient dostane zadání úměrné jeho schopnostem. Těm, kteří to sami nezvládají, pracovník poradí, nebo dopomůže.

-        Používáme různé keramické hlíny. Klienti se zde postupně seznámí se všemi technikami výroby keramiky, tyto techniky se naučí a používají je při výrobě svých výrobků.

-        Hotové výrobky dekorujeme na dílně různými technikami např. engobou, leštěním, vyrýváním, vyškrabáváním do engoby, otiskováním různých struktur na povrch výrobku při jeho výrobě ve fázi kdy je jeho povrch měkký, použitím šablon, přírodnin apod.

-        Po prvním výpalu následuje glazování s ohledem na předchozí dekorace výrobku. Taktéž po glazování lze povrch výroku dále dekorovat jak dalšími barevnými glazurami, barvítky a různými technikami jako u dekorování při před prvním výpalem.

-        Další možností je točení na elektrickém kruhu, kterým je dílna vybavena. Postup točení předvedou a vysvětlí každému klientovi pracovník. Točení na kruhu se můžou naučit, klienti musí být však trpěliví a točení se věnovat opakovaně a úspěch se určitě dostaví v podobě vytočeného hrnečku na kávu či čaj, misky, vázičky.

-        Při této výrobě je důležitá jak hrubá motorika, tak i jemná motorika.

 

Zahradnické práce:

Pracovníci s klienty pracují na zahradě. Učí klienty udržovat a starat se o zeleň. Jedná se hlavně o úkony sázení rostlin, zastřihávání, plení záhonů, zalévání, hrabání listí. Práce se zahradnickým náčiním tj. konev, lopatka, rýč, hrábě, sázecí kolík atd. Zastřihávání rostlin, zametání, úklid trávy apod.

Klient si tímto přirozeně zlepšuje a upevňuje hrubou i jemnou motoriku

 

Drobné kompletační a rukodělné činnosti

Pracovník bude rozvíjet u klientů hrubou i jemnou motoriku při vyrábění šperků z drátů, korálků a moduritu, sestavování jednoduchých hraček, pletení s pedigem s doplněním různých ozdob. Klient se za pomoci pracovníka podílí i na finálním balení výrobků.

Služba je poskytována dle potřeb klientů služby. Zájemce o službu se společně se sociální pracovnicí seznámí s možnostmi a podmínkami poskytování sociální služby, s prostředím a pracovními terapiemi poskytované sociální služby.

Pracovníci podporují klienty v pracovních návycích a dovednostech, rozvíjejí a upevňují jejich dovednosti, pomáhají jim při běžných úkonech osobní hygieny, při zajištění a přípravě stravy. Součástí služby je nácviky zvládání péče o sebe, rozvoj soběstačnosti a další činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování.

Klienti se mohou rozhodnout, kterou činnost a v jaké frekvenci chtějí využívat. Poté mají na základě Smlouvy a osobního požadavku vytvořen Individuální plán, ve kterém jsou popsány dosavadní dovednosti a navržen další plán jejich rozvoje.


 

Služba probíhá na adresách:

provoz v dílně (Kubátova 269, Háj u Duchcova) – zajišťují 2 pracovníci.

provoz v prodejně (náměstí Klášterní 3, Osek) – zajišťuje 1 pracovník.

 

Služba je poskytována zdarma.

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR