Poslání a cíle

Poslání:

Posláním Sociálně terapeutické dílny je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením v osvojení si a zdokonalování pracovních a sociálních návyků.

 

Cíle:

-          klienti si s přiměřenou podporou osvojují, zdokonalují se a zachovávají si pracovní návyky

-          klienti mají přirozené vazby s okolím

-          klienti zvládají být s přiměřenou podporou samostatní, soběstační a zvyšovat si sebevědomí 

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR