Žádost o poskytovanou službu

  1.      Zájemce se může informovat na poskytovanou sociální službu

 

  1.      Na webové adrese poskytovatele: www.dsshaj.cz

 

  1.      Telefonický kontakt: 417 837 323

Základní informace o službě poskytuje sociální pracovník i telefonicky.

 

  1.      Osobní schůzka

Je obvykle domluvena předem telefonicky (není podmínkou), jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovnice.

 

  1.      Prostřednictvím elektronické pošty info@dsshaj.cz

Odpověď na dotaz je odesílána obvykle obratem, nejpozději do druhého pracovního dne.

 

  1.      Korespondenční adresa:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Kubátova 269

417 22 Háj u Duchcova

 

V případě zájmu je možné zaslat po domluvě informační materiál o sociální službě, stejně jako žádost o poskytnutí sociální služby poštou na stanovenou adresu.

 

  1.      Klient může uplatnit své stížnosti

Klient může uplatnit své stížnosti prostřednictvím Pravidel pro podávání stížností.

Stížnosti klientů se mohou podat těmito způsoby:

-        ústně (kterémukoliv zaměstnanci,

-        písemně (kterémukoliv zaměstnanci nebo anonymně do schránky důvěry),

-        klienti, kteří nekomunikují verbálně a chtěli by podat stížnost je toto umožněno přes tlumočníka, kterého jim zajistí.

Každá připomínka, dotaz nebo stížnost je zaevidována do knihy stížností a písemně vyřízena.

 

  1.      Podmínky ukončení poskytování sociální služby

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty:

Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu a to písemně s uvedením data ukončení poskytování služeb. Výpovědní lhůta pro písemnou výpověď klienta je uvedena ve smlouvě.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze ze zákonných důvodů. Podmínky ukončení služby ze strany poskytovatele jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování sociálních služby.

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR