Poskytované služby

kapacita služby týdenní stacionář: 5 klientů

Zásady:

-        S klienty jednáme jako s dospělými lidmi, mají stejná práva jako všichni ostatní.

-        Podporujeme klienty v samostatnosti a nezávislosti, neděláme za klienty nic, co mohou zvládnout sami.

-        Klienty upozorňujeme na důsledky jejich chování, jednání a případná rizika

-        Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, službu poskytujeme dle potřeb konkrétního klienta

-        Poskytujeme klientům prostor, aby se mohli sami rozhodovat, a nevnucujeme jim své názory.


 

Poskytnutí ubytování

Klienti jsou ubytování v bezbariérových pokojích (jednolůžkové, dvoulůžkové a v mimořádných případech třílůžkové) s vlastní koupelnou a sociálním zařízením.

Vybavení pokojů – šatní skříň, lůžko, noční stolek, police, stůl a židle. Klientům je umožněno vybavení pokojů vlastním nábytkem a doplňky. Sociální zařízení je tvořeno sprchovým koutem nebo vanou a toaletou. Klienti mohou na pokojích sledovat TV. Pokoje jsou přizpůsobovány dle potřeb klientů. Klienti mají od svých pokojů vlastní klíče a mohou si je uzamknout.

Klienti mají k dispozici vlastní kuchyňku, kde mají možnost uložit potraviny do chladniček, ohřát stravu v mikrovlnné troubě nebo si uvařit vlastní jídlo a připravit nápoje.

Součástí služby ubytování je úklid a energie.


Zajištění stravy

Strava je zajištěna vlastní kuchyní. Zajišťujeme celodenní stravu a celodenní pitný režim, klienti mají nápoje k dispozici na svých odděleních a dále při podávání jídla v centrální jídelně. Podávaná strava je konzultována s výživovým poradcem.

Strava je podávána v centrální jídelně a v časech dle vnitřních předpisů služby.

Snídaně a studené večeře jsou podávány na jednotlivých skupinách v kuchyňkách.


Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Klientům je poskytována komplexní celodenní péče od pondělí do pátku dle individuálních potřeb klientů. Pomoc nebo podporu zajišťují pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry v nepřetržitém provozu. Jedná se zejména o dopomoc při oblékání, svlékání, aktivním pohybu, pomoc při přesunu na lůžko a vozík, pomoc při podávání jídla a pití, hygienická péče, vše podle individuálních možností a schopností klientů. V zařízení se pracuje dle konceptu Bazální stimulace.


Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Klienti provádí hygienu ve vlastním sociálním zařízení na pokoji, kde jim v případě potřeby poskytují podporu nebo pomoc pracovníci v sociálních službách.

Jedná se zejména o dopomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.


Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Každý klient je dle svých individuálních možností zařazován do aktivizačních činností, které si vybírá dle svého přání. Služba plánuje takové činnosti, jejichž výsledkem je větší nezávislost na službě a vyšší míra samostatnosti. Zvolené aktivizační činnosti jsou v souladu se stanovenými cíli služby, vymezeným okruhem osob a v souladu s tzv. individuálním plánem klienta.

Služba informuje klienta o nabídce veřejných služeb, které jsou dostupné v blízkém okolí. K vyhledávání vhodných lokalit a akcí je využíván internet a nabídky dalších organizací. Je zpracován roční plán akcí, se kterým jsou klienti seznámeni. V případě potřeby zařízení zajistí klientovi doprovod nebo dopravu.

Vzdělávání klientů klienti ve věku povinné školní docházky dle stupně postižení dochází do třídy, která je zřizována Speciální základní školou a speciální mateřskou školou Teplice, příspěvkovou organizací.

Klienti, kteří již ukončili povinnou školní docházku jsou zapojeni do vzdělávacích aktivit v rámci domova. Vzdělávání je zaměřeno na udržování dosavadních znalostí a dovedností v oblasti trivia. Dále na osvojování si znalostí a praktických dovedností vedoucí k rozvoji, samostatnosti a integraci do společnosti. Klienti mají možnost pokračovat ve vzdělání v praktické škole nebo pomocných učebních oborech.


 

Zprostředkování kontaktu se společenským okolím

Klient může požádat nebo mu je nabízeno prostřednictvím pracovníků nebo internetu zajištění a využití běžně dostupných služeb jako jsou např. kadeřník, pedikúra, pošta, obchody apod. K podpoře a využívání běžně dostupných služeb jsou nápomocni všichni pracovníci zařízení. 


Sociálně terapeutické činnosti

Do socioterapeutické činnosti, stejně tak do rozvoje či udržení osobních a sociálních dovedností je zapojen sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry nebo fyzioterapeut a ergoterapeut. Služba nabízí aktivity terapeutického charakteru, sportovní aktivity, různé společenské aktivity apod.

Dále mají možnost docházet na aktivity mimo zařízení např. DDM Osek (keramika a stolní tenis), bowlingová centra, kino, divadlo, plavecké haly, výstavy, sportovní akce, turistika apod.

-        Muzikoterapie.

-        Taneční kroužky.

-        Canisterapie.

-        Snoezelen - zařízení je k dispozici speciální multismyslová místnost Snoezelen, určená především k rozvíjení smyslů, zklidňování klientů nebo naopak nabuzení klientů. Efekty v místnosti vyvolávají pocity štěstí.

-        Práce v keramické dílně.

-        Socioterapeutická skupina.

-        Nácvik psaní.

-        Procvičování jemné motoriky.

-        Zpracování přírodnin, různé výtvarné metody – arteterapie.

-        Cvičení paměti dlouhodobé a krátkodobé.

Pracovní terapie – klientůmje nabídnuta smysluplná práce v návaznosti na zdravotní stav, zájem a jejich individuální potřeby. Práce na zahradě, v kuchyni, prádelně, výtvarné aktivity a keramika. 


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Podle individuálních požadavků klientů je do zajišťování výše uvedených služeb zapojen sociální pracovník a klíčoví pracovníci, případně zdravotničtí pracovníci. Jedná se např. pomoc a podpora při zajištění  jednání s úřady, vyřizování dokumentů na úřadech, jednání se soudem, odbornými lékaři apod.


Poskytování rehabilitační péče

Fyzioterapie – v domově se provádí fyzioterapie u klientů. Fyzioterapie probíhá v rehabilitační místnosti, která je vybavena vyšetřovacím lehátkem a fyzioterapeutickými přístroji (např. magnety, apod.) nebo v hydroterapeutické vaně. S klienty se provádí skupinová cvičení k nápravě vadného držení těla, zlepšování rovnováhy a tělesné zdatnosti. 

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR