Bazální stimulace

Bazální
stimulace

Alternativní komunikace

Alternativní komunikace

Snoezelen

Snoezelen

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Vítáme Vás na oficiálních webových stránkách organizace zřízené Ústeckým krajem

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Na těchto stránkách se Vás snažíme informovat o dění v organizaci a o rozsahu poskytovaných služeb. Zároveň se s Vámi budeme dělit o zážitky prostřednictvím sekce Kulturní akce a informovat Vás o všech podstatných změnách.

 

Hodnoty, které uznává naše organizace:

Lidská práva – snažíme se chránit práva klientů, řídíme se zákony, předpisy a etickým kodexem.

 

Respekt– klienta chápeme jako jedinečnou osobnost, nehodnotíme ani nesoudíme jeho názory, chování, apod.

 

Etický a profesionální přístup – jednáme v souladu s etickým kodexem, klientům se snažíme pomoci svými znalostmi a dovednostmi, klienty učíme optimálnímu řešení situací, snažíme se ale neřešit všechny situace za ně – učíme je vlastnímu rozhodování a odpovědnosti

 

Individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme a jednáme s ním na základě jeho potřeb a možností

 

Podpora a motivace – klienty podporujeme v rozvíjení sociálních dovedností, samostatnosti a seberealizaci, to vše za podpory multidisciplinárního týmu (např. aktivizační pracovník se snaží o samostatnost v sociálních dovednostech)

 

Sociální integrace – klienty se snažíme maximálně začlenit do společnosti a to jak formou akcí, výletů a rekreací, tak např. i začleněním na trh práce + podpora s rodinou a blízkými klientů.

Aktuality

862. zahájení lázeňské sezony v Teplicích

19. KVěten 2016

Přijďte nás podpořit šlapáním na kolonádu u Domu kultury dne 29.5.2016 od 10,00 hodin.

Sbirej-toner.cz

16. Prosinec 2015

Nezapomeňte s námi sbírat tonery.

Archiv novinek

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR