Bazální stimulace

Bazální
stimulace

Alternativní komunikace

Alternativní komunikace

Snoezelen

Snoezelen

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Vítáme Vás na oficiálních webových stránkách organizace

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Na těchto stránkách se Vás snažíme informovat o dění v organizaci a o rozsahu poskytovaných služeb. Zároveň se s Vámi budeme dělit o zážitky prostřednictvím sekce Kulturní akce a informovat Vás o všech podstatných změnách.

Organizace je zařízení sociálních služeb jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme tyto sociální služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Háji u Duchcova (okres Teplice)

Týdenní stacionář

Chráněné bydlení

Sociálně aktivizační službu pro osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Nové Vsi v Horách (okres Most)

 

 

Hodnoty, které uznává naše organizace:

Lidská práva – snažíme se chránit práva klientů, řídíme se zákony, předpisy a etickým kodexem.

Respekt– klienta chápeme jako jedinečnou osobnost, nehodnotíme ani nesoudíme jeho názory, chování, apod.

Etický a profesionální přístup – jednáme v souladu s etickým kodexem, klientům se snažíme pomoci svými znalostmi a dovednostmi, klienty učíme optimálnímu řešení situací, snažíme se ale neřešit všechny situace za ně – učíme je vlastnímu rozhodování a odpovědnosti

Individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme a jednáme s ním na základě jeho potřeb a možností

Podpora a motivace – klienty podporujeme v rozvíjení sociálních dovedností, samostatnosti a seberealizaci, to vše za podpory multidisciplinárního týmu (např. aktivizační pracovník se snaží o samostatnost v sociálních dovednostech)

Sociální integrace – klienty se snažíme maximálně začlenit do společnosti a to jak formou akcí, výletů a rekreací, tak např. i začleněním na trh práce + podpora s rodinou a blízkými klientů.

Aktuality

Vánoční besídka s rozsvěcením vánočního stromu

22. Listopad 2018

Dne 13.12.2018 bude probíhat akce Vánoční besídka s rozsvěcením vánočního stromu a jarmarkem. Začátek akce v 16:00 hodin v areálu Kubátova 269, Háj u Duchcova.

Vánoční besídka

22. Listopad 2018

Dne 12.12.2018 bude probíhat akce Vánoční besídka na Nové Vsi v Horách od 14,00 hodin.

Sbirej-toner.cz

27. KVěten 2018

Nezapomeňte s námi sbírat tonery - stále sbíráme a pomáhá to našim klientům.

Archiv novinekPartneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR