Cílová skupina

Osoby od 3 let věku do 45 let s mentálním a kombinovaným postižením, které v důsledku snížené soběstačnosti v základních životních a osobních potřebách, potřebují částečnou nebo úplnou pomoc, nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby. Osobám ve věkové kategorii nad 45 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 45 let.

Věková struktura

  • děti předškolního věku 3-6 let
  • mladší děti 7-10 let
  • starší děti 11-15 let
  • dorost 16-18 let
  • mladí dospělí 19-26 let
  • dospělí 27-45 let

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR