Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Bc. Milan Bořík

Vedoucí technického úseku (pracoviště Nová Ves v Horách)