Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Exteriér na Nové Vsi

Martin Hrodek

Vedoucí ekonomického úseku (zástupce ředitele)