Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Domov sociálních služeb Háj u Duchcova

Ústav se začal stavět v roce 1982 jako Mateřská škola v Háji u Duchcova, která zde nikdy nebyla a tak se zde 28. 6. 1983 otevřel Ústav sociální péče jakou součást Okresní správy sociálních služeb v Teplicích s celkovým počtem 48 klientů (z toho 44 chlapců a 4 dívky – 16 klientů na výchovném oddělení, 12 klientů na ošetřovatelském oddělení a 20 klientů na ležícím oddělení). Od 1. 1. 1996 byla organizace zřízena jako samostatný subjekt – příspěvková organizace se zřizovatelem Okresním úřadem v Teplicích. Jelikož budovy byly v nevyhovujícím stavu v roce 2000 byl zpracován projekt na rekonstrukci a dostavbu, který měl tři etapy.

První etapa byla dokončena v roce 2001, kdy proběhla rekonstrukce budovy č. 3, všechny pokoje dostali sociální zařízení – Investorem byl Okresní úřad v Teplicích jako zřizovatel. Po zrušení okresů se stal zřizovatelem k 1.1.2003 Ústecký kraj. Následně pro druhou etapu se stala investorem samotná organizace a druhá etapa (stavba úplně nové budovy č. 2 včetně úprav celého areálu) byla financována z ISPROFIN (cca 61 milionů korun) a z rozpočtu Ústeckého kraje (cca 27 milionů korun), budova se začala stavět v průběhu roku 2004 a dostavěna byla v září 2005. Na třetí etapu již nezbyly prostředky (jednalo se o budovu č. 1), kterou organizace postupně rekonstruuje. V roce 2008 začala rekonstrukce půdních prostor budovy č. 2 (kde v roce 2005 vznikly velké skladové prostory, které byly nevhodné), a byla zde vybudována nová prádelna včetně sušárny, nový výtah, nová tělocvična a pět nových kanceláří. Projekt byl hrazen z Regionálního operačního programu Severozápad se spoluúčastí Ústeckého kraje (celkové náklady činily cca 25 milionů korun).  V roce 2002 vznikla hudební skupina Hájští kohouti.

Ústav sociální péče v Nové Vsi v Horách

Důvodem ke stavbě budovy tehdejšího hotelu a kina „Grenzheim“ (Hraniční domov, dnes ÚSP), byly levnější ceny potravin v Čechách a stoupající zájem hostů a rekreantů ze sousedního Saska. Stavbu budovy započal novoveský stavitel A. Kaltofen v roce 1928 s cílem dokončit stavbu do roku 1930. Vlastníky budovy byli Bruno Gutsmann a dr. W. Neubauer.

V prvním poschodí se nacházely hostinské prostory a ve druhém poschodí čtrnáct až šestnáct pokojů pro hosty. Kino v přízemí pojalo cca 400 diváků. Z počátku byly uváděny pouze filmy němé a černobílé. Promítačem byl Josef Walter. V dobách němého filmu hrála pro pobavení před začátkem představení, a během přestávek kdy bylo potřeba vyměnit cívku s filmem, tříčlenná kapela. Pro promítání zvukového filmu bylo zdejší kino vybaveno již v roce 1932.

Po skončení války byla v budově umístěna pohraniční policie. V pozdější době pak zde sídlil Dětský domov a od roku 1977 Ústav sociální péče, který je zde dodnes.