Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Slovo hejtmana

 

Vážení spoluobčané,
 
jménem Ústeckého kraje vás vítám na webových stránkách jedné z našich příspěvkových organizací.
 
Máme jich na starosti téměř 160 a jejich úkolem je zajišťovat služby pro vás, obyvatele našeho regionu, v  důležitých oblastech společenského života. Jedná se o zařízení sociální, zdravotní, školská i kulturní.
 
Naším cílem je, aby organizace spravované Ústeckým krajem nabízely kvalitní služby na vysoké úrovni a odpovídaly potřebám 21. století, s čímž souvisí i profesionální přístup personálu.
 
I proto na modernizaci jednotlivých zařízení vynakládáme nejvyšší možné finanční prostředky, které umožňuje rozpočet Ústeckého kraje.
 
Věřím, že na navštívených webových stránkách najdete dostatek informací, které vás zajímají, a doufám, že budete s nabízenými službami spokojeni.
 
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje