Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Ctíme hodnoty

Hodnoty, které uznává naše organizace:

Lidská práva

Snažíme se chránit práva klientů, řídíme se zákony, předpisy a etickým kodexem.

Respekt

Klienta chápeme jako jedinečnou osobnost, nehodnotíme ani nesoudíme jeho názory, chování, apod.

Etický a profesionální přístup

Jednáme v souladu s etickým kodexem, klientům se snažíme pomoci svými znalostmi a dovednostmi, klienty učíme optimálnímu řešení situací, snažíme se ale neřešit všechny situace za ně – učíme je vlastnímu rozhodování a odpovědnosti.

Individuální přístup

Ke každému klientovi přistupujeme a jednáme s ním na základě jeho potřeb a možností.

Podpora a motivace

Klienty podporujeme v rozvíjení sociálních dovedností, samostatnosti a seberealizaci, to vše za podpory multidisciplinárního týmu (např. aktivizační pracovník se snaží o samostatnost v sociálních dovednostech).

Sociální integrace

Klienty se snažíme maximálně začlenit do společnosti a to jak formou akcí, výletů a rekreací, tak např. i začleněním na trh práce + podpora s rodinou a blízkými klientů.