Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Projekt Zkusíme to jinak - pokračujeme

Pokračujeme - hlavním cílem je pracovní a sociální integrace osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením.

Projekt Zkusíme to jinak - pokračujeme

"Zkusíme to jinak – pokračujeme"

Od října 2016 do února 2018 realizuje Vzdělávací centrum Genesia, z.s. projekt "Zkusíme to jinak – pokračujeme" s reg. číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001199. Projekt je spolufinancován z finančních zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je pracovní a sociální integrace osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením resp. sociálně vyloučené z řad klientů DSS Háj a Nová Ves a MSSS Vejprty. Jedná se o osoby s invaliditou 1. až 3. stupně.

Klíčové projektové aktivity: 3 měsíční motivačně aktivizační program, pracovní diagnostika, tréninková pracovně/profesní příprava, pracovní asistence, tréninkové zaměstnání s podporou pracovních asistentů a motivační workshopy. V rámci 6 klíčových aktivit bude zapojeno minimálně 60 osob z řad cílové skupiny.

ZPĚT NA PROJEKTY