Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Sousedé vedle nás

Cílem je umožnit každému člověku žít jako součást společnosti.

Transformace sociálních služeb je proces, ve kterém jsou původní ústavní pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením nahrazovány jinými způsoby podpory a pomoci tak, aby tyto osoby mohly žít v přirozeném prostředí životem, který se co nejvíce blíží životu jejich vrstevníků bez postižení. Cílem je umožnit každému člověku žít jako součást společnosti.

Proč transformovat pobytové služby?

Transformace pobytových služeb by měla zajistit uživatelům sociálních služeb prožít život plnohodnotně a srovnatelně s jejich vrstevníky. Měli by mít možnost žít "běžný" život.

Projekt "Sousedé vedle nás"

Hlavním cílem projektu "Sousedé vedle nás" je začleňování vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením z řad klientů Domova "Bouřňák" Háj u Duchcova, a to prostřednictvím podpory procesu transformace pobytových služeb sociální péče vedoucí k životu v bytech mimo toto ústavní zařízení.

V rámci tohoto projektu bude vytvořen transformační plán Domova "Bouřňák", který bude naplňovat všech 10 aspektu transformace, kterými jsou:

  1. zvyšování povědomí o transformaci a humanizaci služby
  2. řízení procesu
  3. analýza na úrovni instituce
  4. analýza na národní úrovni a úrovni kraje
  5. návrh alternativních služeb
  6. plánování přesunu zdrojů
  7. příprava a přestěhování uživatelů
  8. příprava a přesun zaměstnanců
  9. logistika
  10. monitorování a vyhodnocení

ZPĚT NA PROJEKTY