Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Zkusíme to jinak

Hlavním cílem je pracovní a sociální integrace osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením.

V rámci Operačního programu LZZ za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR je od 15.3. 2013 do 14.12. 2014 realizován projekt Zkusíme to jinak, jehož hlavním cílem je pracovní a sociální integrace osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením resp. sociálně vyloučené z řad klientů Domova "Bouřňák" z Háje u Duchcova a Domova "Bez zámku" z Tuchořic. Ve spolupráci s Domovem "Bouřňák" a Domovem "Bez zámku" projekt realizuje vzdělávací a poradenská společnost Asista, s.r.o..

Účastníky projektu jsou osoby s invaliditou 1. až 3. stupně, a to s mentálním či kombinovaným tj. tělesným i mentálním postižením. Možnost pracovat pro ně neznamená jen finanční přínos, ale též možnost začlenění se do společnosti tj. překonání bariér sociálního vyloučení, dosažení vyšší míry soběstačnosti, vědomí užitečnosti a přínosu, přirozený osobní rozvoj.

V rámci klíčových aktivit bude poskytnuta min. 20 osobám možnost účasti na motivačních, diagnostických, vzdělávacích aktivit, doprovázených asistentskými službami a činnostmi vedoucími ke zprostředkování zaměstnání na nově vytvořených či udržených pracovních místech v daných lokalitách. Ve spolupráci s místními společenstvími dojde k začlenění min. 10 osob na trh práce, a to s využitím opatření přímé podpory, zejména pak mzdových příspěvků.

Zaměstnavatelé mají možnost získat prostřednictvím podpory v rámci projektu zaměstnance a zaměstnankyně na částečné i plné úvazky. Maximální délka mzdových příspěvků, které mohou zaměstnavatelé využít je 12 měsíců a maximální výše příspěvku pak 133 400,-Kč včetně nákladů na zdravotní a sociální pojištění, což představuje např. hrubou mzdu 4 150,-Kč při 0,5 úvazku. V průběhu pracovního poměru bude každému z účastníků/účastnic projektu k dispozici osobní pracovní asistent/ka, jenž bude přítomen/na na konkrétních pracovištích a bude napomáhat zapracování a začlenění do světa práce. Předpokládáme uplatnění zejména v pomocných profesích např. úklid, údržba, péče o zvířata, práce v kuchyni atp. V případě, že byste chtěli nabídnout pracovní uplatnění účastníkům projektu, kontaktuje projektovou managerku Milenu Vargovou, tel. 734 441 609, popř. emailem: m.vargova@asista.cz

http://www.zkusimetojinak.asista.cz

ZPĚT NA PROJEKTY